Witte Kerkje Ubbergeneen kerk met een verhaal

Het verhaal van Het Witte Kerkje in Ubbergen begint in de 13e eeuw. Een tijd waarin het kerkelijk leven in het Rijk van Nijmegen in opkomst was. Zeer waarschijnlijk is Het Witte Kerkje omstreeks 1285 gebouwd en is dus al meer dan 7 eeuwen oud. De tijd heeft Het Kerkje een eigen ‘gezicht’ gegeven waardoor het monument een authentieke sfeer ademt. De van oudsher middeleeuwse kapel wordt nu gebruikt voor onder meer trouwerijen, vergaderingen, exposities en herdenkingsdiensten.

 

Door de eeuwen heen

In 1452 werd het interieur opgesierd met 7 schilderijen, een aalmoes afkomstig uit een huis aan de Hezelstraat in Nijmegen. Helaas raakte Het Witte Kerkje ruim een eeuw later tijdens de 80-jarige oorlog zwaar beschadigd. Om de middeleeuwse kapel weer zijn glorie terug te geven, kreeg de heer van Ubbergen die rond 1648 de eigenaar was, subsidie voor ‘wederoptimmering’. Het Kerkje werd onder meer voorzien van geschilderd glas en 2 klokken. Helaas raakte het in 1794 opnieuw beschadigd. Dit keer door de Franse soldaten die het Rijk van Nijmegen in hun greep hielden. In 1806 werd de hervormde kerk daarom wederom gerestaureerd. Onder meer de klokken uit 1647 kregen een plaats in het klokkentorentje. Later, in 1960 - 1961, werd het dak hersteld, de grote rondbogige vensters werden vervangen door spitsbogige venstersen en er werden evangelistensymbolen en wapens geschilderd. In 1996 liet de overleden kerkvoogd ir. G.P. Schuller een klinkend restauratieplan na. Dit werd opgepakt door de vrijwilligers van de stichting Het Kerkje van Persingen. Lees meer

Een locatie met karakter

Het Kerkje ligt aan de Rijksstraatweg, van oudsher de levensader van Ubbergen. Ubbergen wordt gekarakteriseerd door 19e eeuwse bebouwing, een heuvelrijke landschap en tal van historische gebouwen en rijksmonumenten. Rondom Het Kerkje ligt het kerkhof met een aantal graven van Ubbergse en Nijmeegse families. Protestante elite die eind 19e en begin 20e eeuw hebben geleefd. Een van de graven, die van arts Abraham Scholl van Egmond, wordt zelfs beschreven in het boek Camera Obscura van Hildebrand. Ook een ander boek, namelijk ‘De Titaantjes’ van Nescio, beschrijft het kerkhof van Het Witte Kerkje. Andere bekende namen die op de grafstenen staan, zijn Bijleveld, Graadt van Roggen en Heemstra. 

 

Contact