Witte Kerkje Ubbergen beschreven in Camera Obscura

“Wij brachten u buiten de stad, op het kerkhof van het bekoorlijke Ubbergen”
- Camera Obscura annotata VI

De begraafplaats bij Het Witte Kerkje in Ubbergen was vroeger de laatste rustplaats voor veel protestante elite. Onder meer het graf van de Nijmeegse arts Abraham Scholl van Egmond is er te vinden.

Dit graf is min of meer bekend geworden door de beschrijving ervan in het boek Camera Obscura van Hildebrand. Hildebrand is het pseudoniem van Nicolaas Beets, Nederlandse auteur, dichter, predikant en hoogleraar die leefde in de 19e eeuw en de zwager was van Abraham Scholl van Egmond. Dit schreef hij over graf No. 28 van Egmond.

Gedenkwaardige uitvaart

Kenmerkend voor de graven bij Het Witte Kerkje zijn de platte zerken en sobere opschriften. Zoals te lezen is in het stuk lag het kerkhof van Het Witte Kerkje er in 1997 verwaarloosd bij. Dat Het Witte Kerkje vandaag de dag het decor kan zijn van een gedenkwaardige uitvaart is mede mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers van de Stichting Het Kerkje van Persingen. Zij hebben het Kerkje en de omliggende begraafplaats opgeknapt aan de hand van het restauratieplan dat kerkvoogd ir. G. P. Schuller naliet. Het was zijn wens om weer erediensten te houden in Het Witte Kerkje.

wittekerkubbergen

Contact